• Klubben møtes på Berg Gård kl 19.00 en tirsdag hver måned utenom i juni, juli og
  desember. Vi inviterer en aktuell foredragsholder, etterfulgt av sosialt samvær med god
  mat. Lions gir medlemmene en meningsfylt fritid gjennom mulighet til å hjelpe andre,
  sosialt samvær, vennskap og mulighet for egenutvikling. Lions hovedoppgave er å drive
  humanitært hjelpearbeid, ved å hjelpe mennesker i lokalsamfunnet, i nasjonale prosjekter
  og i internasjonalt bistandsarbeid.

 • Vårt hovedengasjement er i nærmiljøet. Det er mange som faller utenfor det offentlige
  støtteapparat. Mange har behov for kontakt, og vi søker på ulike måter å støtte mennesker
  som har det vanskelig; syke, eldre, funksjonshemmede etc.

 • Er medlemskap i Lions Club noe for deg? Snakk med oss her og nå! Vi har stadig behov for nye
  medlemmer. Da kan vi også utrette mer samtidig som vi har det trivelig sammen.
 • Kontakt vår president, Sivert Kalvik, for en nærmere orientering:
  e-post: sivert.kalvik@gmail.com
  mobil: 982 57 876
Ingen innsamlinger tilgjengelig